• De waternimfen

  18 juli 2018

  Ik wil met de serie Waternimfen sportieve en levenslustige 55plus dames laten zien die trots zijn op hun lijf ook al is dat niet meer zo strak als vroeger. Niet geflatteerd, gewoon zoals ze zijn. Ze zijn mooi, ieder op haar eigen manier. Van binnen en van buiten.

  Mijn modellen vond ik in het groepje waarmee ik wekelijks aan aquafitness voor 55plussers doe. Een hecht clubje dat al jaren bijeenkomt. In het water werken zij hard aan hun conditie en soepelheid. Na de les wordt samen koffie of thee gedronken in het restaurant van het zwembad. Lief en leed komt dan op tafel, men leeft mee en steunt elkaar. Het sociale gebeuren binnen een club is net zo belangrijk als dat bewegen in het water.

  Het was niet eenvoudig om de dames zover te krijgen dat zij voor mij wilden poseren. En dan nog in badpak ook! Zij vonden zelf dat zij niet meer aan het schoonheidsideaal uit de modebladen beantwoordden om in badpak op de foto te gaan. Maar niet alleen de dames zelf hadden enige schroom. Ook de kinderen lieten kritisch van zich horen “Ma, dat doe je toch niet!”

  Het vertrekpunt van de fotoshoot was steeds het gesprek en dat niet alleen om het model op haar gemak te stellen. Voordat ik ga fotograferen wil ik mij verbonden voelen met het model. Wie is de persoon? Wat doet zij of wat heeft zij gedaan in haar leven? Wat maakt haar gelukkig? Nou, dat waren vaak verrassende vragen. Daar hadden de waternimfen meestal niet direct een antwoord op. En het heeft mooie verhalen opgeleverd.

  Vervolgens heb ik de foto’s geschoten. Eerst min of meer “aangekleed” met sjaals, kettingen enz. Op het moment dat ze een beetje gewend waren aan de situatie en mijn manier van regisseren, dan gingen de versierselen af en kwamen er (zwem-)attributen bij.

  Uiteindelijk heeft het geresulteerd in twee series. De portretten zijn eigenlijk collages, waarbij ik een passende achtergrond achter het portret heb gemonteerd.
  Bij de zwembadserie heb ik gekozen voor eenzelfde blauwe tegeltjes wand. Juist door die uniformiteit komt de aandacht meer op het portret te liggen. De waternimfen hebben een attribuut van de zwemles in hun handen, een bal, gewichtjes enz.
  Bij de tweede serie is de achtergrond juist heel verschillend en zegt iets over de waternimf. Het is het antwoord op mijn vragen naar haar leven en geluk. Zeer verschillende dames die toevallig hetzelfde zwembad bezoeken. Ondernemers, ambtenaren, gepensioneerden, oppasoma’s enz. Ondanks de verschillen vormen zij toch een hechte sociale groep.

  Het zoeken naar de juiste achtergrond en de nabewerking is een tijdrovend en precies gebeuren in Photoshop. Kloppen het licht, de kleuren en de scherpte? Het portret is steeds leidend. Ik kijk wat het portret nodig heeft en welke achtergrond haar verhaal het beste illustreert. Dat kunnen foto’s zijn uit mijn eigen archief of free stockfoto’s.
  In mijn fotografisch werk pas ik technieken en composities toe uit de schilderkunst. Het gebruik van landschappen en interieurs bijvoorbeeld als achtergrond. En de gelaagdheid in een werk. Ik ben daarin meer schilder dan fotograaf.

  Er is ook een film over de waternimfen gemaakt. U vindt die bij de Videofilms.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 131 keer bekeken

 • Benjamin Wilhelmus Stomps en het Instituut voor onderwijs aan blinden in Amsterdam

  13 maart 2018

  In een eerdere blog heb ik geschreven over mijn overgrootvader Benjamin Wilhelmus Stomps. Hij fotografeerde in Amsterdam van 1894 tot en met 1901.

  Net zoals zijn tijdgenoten fotografeerde hij in de stad de nieuwe gebouwen, die in de stad aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd werden, Het Rijksmuseum, het Centraal Station, het Wilhelmina Gasthuis enz.

  37 foto's in zijn collectie betreffen het Instituut voor Onderwijs aan Blinden, een in 1808 door vrijmetselaars opgerichte school. In 1885 had het Instituut een pand aan de Vossiusstraat 56-74a in Amsterdam betrokken.

  Stadsarchief 010162000392

  Stadsarchief Amsterdam 010162000392

   

  Je ziet op deze foto's niet alleen de buitenkant van het gebouw, maar veelal de klaslokalen, de bestuurskamer en andere werkruimtes. Blijkbaar had B.W. Stomps vrij toegang tot die ruimtes. Van andere fotografen rond 1900 heb ik niet zulke foto's in de archieven aangetroffen van het Blindeninstituut.

  Hoe ging het toe in het Instituut? Dat kunnen we heel goed zien op zijn foto's.

  De jongens en meisjes waren er intern. Zij sliepen en speelden gescheiden van elkaar. De slaapzalen waren op de bovenste verdieping en er waren ook woningen voor de directeur en de inwonende onderwijzers.

  Stadsarchief 010162000395

  Slaapzaal Stadsarchief Amsterdam 010162000395

   

  Het eten en het onderwijs was gemeenschappelijk.

   

  Stadsarchief 010162000396

  Eetzaal. Stadsarchief Amsterdam 010162000396

   

   

  Stadsarchif Amsterdam 010162000386

  Blinde leerlingen krijgen les in aardrijkskunde met behulp van kaarten en een globe in braille. Stadsarchief Amsterdam 010162000386

   

  Stadsarchief 010162000394

  Kasten met voorwerpen te betasten bij blindenonderwijs, zoals allerlei dieren, maar ook een molen, een zeilschip, een trein, huizen, enz. Stadsarchief Amsterdam 010162000394

   

  Het onderwijs was op het niveau van het lager en middelbaar onderwijs en de kinderen werden klaargestoomd voor een beroep, zoals voor de jongens o.a. draadvlechten, rietwerk, vlechtwerk, stoelen matten en manden maken.

  010162000387

  Stadsarchief Amsterdam 010162000387

  De mandenmakerij. Zes blinde jongens matten stoelen en vlechten manden. Stadsarchief Amsterdam 010162000375

   

  Voor de meisjes o.a. breien, het vervaardigen van lampekleedjes, mutsjes en doekjes van sajet, het weven van zijden beurzen, handschoenen etc. en het spinnen van vlas.

  Stadsarchief Amsterdam 010162000384

  Zes blinde meisjes tijdens een les in handenarbeid.
  Stadsarchief Amsterdam 010162000384

   

  De leerlingen kregen verder les in het schrijven met braille-machines.

  010162000373

  Stadsarchief Amsterdam 010162000373

  Stadsarchief Amsterdam 010162000403

  Braille-machines. Stadsarchief Amsterdam 010162000403

   

  In de tuin werd les in plantkunde gegeven,

  Stadsarchief Amstedam 010162000379

  Twee onderwijzers poseren met leerlingen in de tuin.
  Stadsarchief Amsterdam 010162000379

   

  Een monumentale trap leidde naar de grote zaal, waar wekelijks muziekuitvoeringen werden gegeven. Zelf stemden de leerlingen de piano en de vleugel en verrichtten kleine reperaties.

  010162000399

  De muziekzaal. Stadsarchief Amsterdam 010162000399

   

  Stadsmuseum Amsterdam 010162000385

  Muzieklokaal. Stadsmuseum Amsterdam 010162000385

   

  Verder waren op de beletage de bestuurs-/vergaderzaal, vier klaslokalen en twee gymzalen.

  Stadsarchief 010162000179

  Bestuurskamer. Stadsarchief Amsterdam 010162000179

   

  Stadsarchief Amsterdam 010162000377

  Blinde meisjes in het gymlokaal. Stadsarchief Amsterdam 010162000377

  010162000376

  Gymnastiekles aan de jongens. Stadsarchief Amsterdam

   

   

  010162000380

  Drie leerlingen bezig in de drukkerij. Stadsarchief Amsterdam 010162000380

   

  Stadsarchief Amsterdam 010162000388

  Wasruimte. Stadsarchief Amsterdam 010162000388

   

  Het is niet bekend of B.W. Stomps zelf les gaf aan dit instituut. In het Stadsarchief zijn ook foto’s van de Kreenenschool, een lagere school derde klas voor jongens aan de Da Costastraat 91 te vinden. En van de Spiegelschool aan de Marnixstraat 402. Misschien was hij als hoofdonderwijzer aan een van deze scholen verbonden?

   

   

   

  Wilt u meer zien? stadsarchief van Amsterdam. Toegangsnummer archief B.W. Stomps 10162.

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 206 keer bekeken

 • Mijn overgrootvader, fotograaf in Amsterdam rond 1900

  13 maart 2018

  Benjamin Wilhelmus Stomps (1856-1904) fotografeerde tusen 1894 en 1901 in een voor de fotografie interessante periode in Amsterdam. George Eastman de stichter van Kodak had in 1888 het boxje geïntroduceerd met de slogan 'You push the button, we do the rest'. In 1884 was er al de flexibele film op celluloid basis in plaats van glasplaten gekomen en in 1891 de rolfilm. Door deze technologische vernieuwingen had de amateurfotografie een enorme impuls gekregen en werd fotograferen een modern tijdverdrijf voor vooral een jongere generatie die het kon betalen. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op, camera’s werden handzamer, de sluitingstijden korter, daardoor was het mogelijk om beweging vast te leggen en opnames buitenshuis te maken. De jeugd wierp zich op deze technologische snufjes en het fotograferen. Zij waren de pioniers, de oprichters van verenigingen, de medewerkers van de tijdschriften en verschillende van hen begonnen na een paar jaar een fotohandel of werden zoals Bernhard Eilers docent. Ook de allereerste kleurenfoto’s dateren uit die tijd. En dan waren er de beeldende kunstenaars, zoals Breitner, die puur voor zichzelf gingen experimenteren om te kijken wat fotografie als creatieve uiting voor hen kon betekenen.

  De amateurfotografen konden met die handzame camera's de straat op en waren in staat de nieuwbouw van voor Amsterdam beeldbepalende gebouwen zoals het Rijksmuseum (1885), Centraal Station (1889), het Wilhelmina Gasthuis (1891), het Stedelijk museum (1895) en de Beurs van Berlage (1903) vast te leggen.

  Stadsarchief 010162000357

  Wilhelmina Gasthuis in de sneeuw Stadsarchief 010162000357

   

  Ook groeide de industrie en de havens. Voor het eerst was het goed mogelijk deze ontwikkelingen, ook het dagelijks leven, het straatbeeld en ook de uitstapjes vast te leggen. Een belangrijke factor die meespeelde was de toegenomen snelheid van het leven en de mobiliteit. Treinen, auto's, fietsen, vakanties. Er kwam na 1885 de behoefte aan het vastleggen van het moment, de ‘ogenbliksfoto’s, en daardoor werd de fotografie persoonlijker. Iedereen kon zelf aan de slag met foto’s maken van het dagelijks leven, wat er in de stad gebeurde en van hun uitjes.

  Vanaf 1888/1889 waren er in hotels al donkere kamerfaciliteiten voor amateurfotografen. Dat betekende dat men niet kon wachten tot men thuis was om zijn zelfgemaakte foto’s te zien. Het betekende ook dat er al voor de opmars van de handcamera behoefte was om de onderweg gemaakte foto’s snel in handen te hebben (ook om door te kunnen gaan met een volgende serie opnamen).

  Stadsarchief 010162000599

  Strandpret Stadsarchief 010162000599

   

  Er zijn best overeenkomsten te vinden met nu. Elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen, waardoor de camera’s handzamer werden en er een explosie was aan beeldmateriaal, fel concurrerende fotowinkels, florerende fotoclubs, de “privacy” discussie kwam opgang in Amerika en florerende fotoclubs met een sterk verlangen zich artistiek te onderscheiden van de gewone huis-, tuin- en keukenkiekjes van de niet georganiseerde amateurs. Beide groepen trouwens kwamen voort uit dezelfde maatschappelijke laag, beide hoog opgeleid en vermogend. Het waren vooral mannen en in mindere mate vrouwen.

  B.W. Stomps maakte deel uit van deze groep amateurfotografen in Amsterdam. Hij fotografeerde van 1894 tot 1901 vooral in en om Amsterdam. In die tijd waren in Amsterdam Breitner, ook een enthousiast amateurfotograaf en de fotografiepioniers Jacob Olie en Bernhard Eilers in Amsterdam actief. Zij ontmoeten elkaar op de en in fotografieclubs en het kunstenaarsgenootschap zoals ‘Arti et Amicitiae’, meestal kortweg Arti genoemd, een Amsterdamse vereniging voor beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers.
  Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Breitner nauw samenwerkte met andere amateurfotografen. Beelden die tot dusver aan de schilder werden toegeschreven, blijken door amateurs uit zijn omgeving te zijn gemaakt.

  De fotoclubs floreerden. De oudste fotoclub van Europa werd in 1887 opgericht, de AFV Amateur-Fotografen-Vereeniging aan de Handboogstraat in Amsterdam. De contributie voor Amsterdammers was 10 gulden en de vereniging had een clubblad getiteld Lux en er waren maandelijkse clubavonden met bezoekers en topsprekers uit het hele land.. Al snel had de club 500 leden. Het ging er serieus aan toe met lezingen, fotowedstrijden en exposities. Mijn overgrootvader deed daar enthousiast aan mee. Bij het exposeren en de onderlinge wedstrijden hoorde ook het proces van ballotage, selectie, beoordeling, prijzen, medailles en van recensies en van critici (die kwamen veelal uit eigen kring). Er was een sterk besef was van kwaliteit en esthetiek, het ging zeker ook om status en gezag. Het ging in het debat vooral over wat fotografie wel en niet moest zijn. Zij wilden zich onderscheiden van de huis-, tuin- en keukenkiekjes van de echte amateurs. Vandaar de belangstelling voor landschappen, genrebeelden alsof zij een schilderij maakten. Er is niet veel van deze fotokunst bewaard gebleven.

  Stadsarchief 010162000134

  Romantisch landschap Stadsarchief 010162000134

   

  B.W. Stomps had rond 1890 een zolderatelier aan de Weteringschans 109-110 in Amsterdam. Hij had dit lichte atelier overgenomen van de schilder Cornelis Springer. Een foto van het pand aan de Weteringschans 109-110 is bewaard gebleven. Het pand zelf bestaat niet meer. Met behulp van gordijnen, draperieën en schermen die via katrollen langs de ramen liepen werd de lichthoeveelheid geregeld.

  Stadsarchief Amsterdam 010162000447

  Weteringschans 109 Stadsarchief Amsterdam 010162000447

   

  Van B.W. Stomps zijn haast 500 opnames, waaronder 250 originele afdrukken bewaard gebleven en opgeslagen in het stadsarchief van Amsterdam. Toegangsnummer archief B.W. Stomps 10162. Ik ben bij het bekijken van de archieven tegen verschillende fouten aangelopen. Er zitten foto’s in een archief die in weer een ander archief aan Eilers worden toegeschreven.

  B.W. Stomps maakte vooral foto's van stadsgezichten van Amsterdam, onder meer het Wilhelmina Gasthuis, het interieur van het Rijksmuseum en van het Stedelijk museum. Op deze foto’s zijn sporadisch mensen te zien.

  Tijdens de inhuldiging van Koningin Wilhelmina fotografeerde hij op verschillende locaties in de stad de rijtoer en de optocht.

  Stadsarchief Amsterdam 010162000435

  Historische optocht t.g.v. de inhulding van Koningin Wilhelmina
  Stadsarchief Amsterdam 010162000435

   

  Aan het IJ fotografeerde hij de zeil- en stoomboten. En in de schoolvakantie ging de camera mee naar Arnhem, Nijmegen, Noord-Holland en het strand.

  Stadsarchief Amsterdam 010162000117

  Het afgesloten IJ Stadsarchief Amsterdam 010162000117

   

  Het Vondelpark was voor hem een geliefd gebied om de lanen, de bomen, de vijver en fietsers te fotograferen. Hij volgde de beek die door het park tot aan de Amstelveenseweg liep. Ook hier was B.W. Stomps en zijn collega’s veel te vinden te fotograferen. Het zijn schilderachtige landschappen met boerderijen, koeien, molens en bruggetjes.

  Stadsarchief Amsterdam 101162000265

   

  Fietsers met tandem in het Vondelpark Stadsarchief Amsterdam 101162000265

   

  Veel familiekiekjes heb ik in het stadsarchief niet kunnen vinden. Op  een paar foto’s  staan zijn zoons afgebeeld. 

  Stadsarchief Amsterdam 010162000176

  Zonen van de fotograaf Stadsarchief Amsterdam 010162000176

   

  De heren die op onderstaande foto staan zijn oom Toon (Teunis Stomps geb.  1828) en oom Piet (Pieter Gerrit geb. 1835), een Goudse pijp rokend en met het dambord tussen hen in.

  Stadsarchief Amsterdam 010162000177

  Oom Piet en Toon Stadsarchief Amsterdam 010162000177

   

  Bijzonder is zijn serie over het leven in het Instituut voor Onderwijs voor Blinden aan de Vossiusstraat 56-74A in Amsterdam. Daarover meer in een vervolgblog.

  Het is niet bekend of B.W. Stomps zelf les gaf aan dit instituut. In het Stadsarchief zijn ook foto’s van de Kreenenschool, een lagere school derde klas voor jongens aan de Da Costastraat 91 te vinden. En van de Spiegelschool aan de Marnixstraat 402. Misschien was hij als hoofdonderwijzer aan een van deze scholen verbonden?

   

  In het Stadsarchief is de laatste foto van hem uit 1901. B.W. Stomps stierf op 48 jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw Anna Wilhelmina de Vries  met vijf kinderen achter, Theodoor Jan (geb. 1885), mijn grootvader Johan Willem (geb.1886), Simon Reinier Cornelis (geb. 1890), Cornelis Barend Gerard (geb. 1894) en Benno (geb. 1898),

  Wilt u meer zien? stadsarchief van Amsterdam. Toegangsnummer archief B.W. Stomps 10162.

   

  Geraadpleegde literatuur:

  Amsterdam 1900. Foto’s van Olie Breitner Eilers en tijdgenoten/ Anneke van Veen. Bussum:Amsterdam, 2016.

  Bernard F. Eilers, fotograaf van Amsterdam. Twee wandelingen en een fietstocht door de stad, 1896-1936/ Betsy Dokter en Mariëlle Hageman. S.L.; THOTH en Gemeentearchief, 2003. ISBN 9068683462

  Bernard Eilers. Lichtbeelden van Amsterdam 1896-1938 . S.l.: De Verbeelding, 2003. ISBN 9074159605.

  De oudste fotoateliers van Amsterdam / W. van Leeuwen. In: Binnenstad (2012) november/december nr. 254/255

  De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep: fotografie in Nederland, 1839-1889/ Hans Roosseboom. Utrecht 2006 (diss.).

  Eduard Isaac Asser [1809-1894]. Pionier van de Nederlandse fotografie, Amsterdam 1999/ Mattie Boom en Eduard Isaac Asser.

  Een Amsterdammer in Amerika 1866-1867. Verslag van de reis van Claude August Crommelin door...

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 314 keer bekeken

 • Project StadsGezichten

  20 november 2017

  Een Stad en een Gezicht. Dat is het project waar ik mij nu mee bezig hou. Ik ben aan dit project begonnen om een ander beeld van Rotterdam te laten zien dan geijkte plaatsjes van de hotspots. Geen urban landscape, geen stadspanorama's. Wel een portret tegen een achtergrond die daar met zorg voor uit is gezocht en achter is gemonteerd. Achtergrond en portret zijn even belangrijk en communiceren met elkaar. De achtergrond is daarom even scherp als het portret. Mijn bedoeling is om zo grootstedelijke problemen luchtig in beeld te brengen. Maatschappelijke issues als drukte, lawaai, vervuiling, nieuwkomers, woning schaarste, werkloosheid, overlast enz.. De titel geeft de richting aan van wat ik wil verbeelden.

   

  Ik ben begonnen met StadsGezichten van mannen met baarden.  “Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden” vind ik wel passen bij Rotterdam. De mannen zijn gefotografeerd tot hun middel en hebben een attribuut bij zich. Ik heb het liefst dat de mannen niet in de lens kijken, niet te veel poseren. Handen spelen een belangrijke rol in het beeld. Ook let ik goed op gelaagdheid en uniformiteit in het gebruik van lijnen en kleuren. Het beeld moet duidelijk zijn, verrassend, geloofwaardig en ook een bepaalde emotie bevatten.

  Wanneer je zo intensief contact hebt met de geportretteerden creëer je onbedoeld een band en wordt daardoor het selecteren erg moeilijk. Ik weet daarom nog niet zeker of dit project in een fotoboek (met of zonder interviews) zal gaan resulteren.
  Latere zorg, want met het project StadsGezichten ben ik voorlopig nog lang niet klaar. Er zijn nog meer mensen te fotograferen en te interviewen die iets van Rotterdam vinden....

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 261 keer bekeken

 • Werken met filters en lange sluitertijd

  20 november 2017

  Nee, van mij zul je geen watervalletjes te zien gaan krijgen met van dat melkachtig water . Ook geen softe zee met wat rotsen op de voorgrond, steden in het blauwe uurtje enz. Daarvan zijn al genoeg voorbeelden op het internet te bewonderen.

  Nee, ik hoop om met filters en/of lange sluitertijd tot meer  abstracte beelden te kunnen komen en het liefst ook nog beweging of meervoudige belichtingen toevoegen.
  Vanaf 30 sec. krijg je volledige abstractie. Vanaf 6 sec, heb je nog enige herkenbaarheid. Vervaging krijg je ook door de camera te bewegen. Volg hierbij de lijnen in het landschap. En zet de camera in de burst modus, neem een aanloopje en hou de ontspanknop ingedrukt. Het beste resultaat kreeg ik met F11 en een ½ sec met een 6 stops grijsfilter. Ik heb ook de witte stammen van een berk in de wind gefotografeerd en daarbij ook het 6 stops filter gebruikt. Wolken kan je iets vervagen door de 10 stops te gebruiken. Ik heb toen op F20 gewerkt met 25 sec.

  Ik ben begonnen met een filtersetje van Stealth Gear. Dat heb ik snel opzij gelegd. De houder viel steeds spontaan van mijn lens en  de filter hadden een rode kleurzweem. Vervolgens filters heb ik filters van het merk 84dot 5 gekocht. Een systeem dat iets meer kost, maar nog steeds redelijk betaalbaar is. Toch ben ik overgestapt op weer een ander merk,  het 100 mm systeem van Athabasca. Deze houder zit stevig vast en sluit heel goed aan op de lens, zodat er geen kier is waar toch nog licht door kan komen. In de houder zit een polafilter, daarachter plaats je de filters. Ik heb gekozen om te beginnen voor een 3 stops grijsverloopfilter en een little stopper met 6 stops.  Tsja, en dan wil je natuurlijk ook een big stopper. Die heb ik gekocht in de vorm van een lasglas van 8 DIN (5000 Kelvin). Het glas heb ik op een 77 mm ring geplakt en kan ik nu zo op mijn groothoeklens schroeven. De foto´s die ik ermee schiet zijn groen. Ach, dat heeft niet iedereen………

  Je kunt ook zelf “filters” maken. Zo gebruik ik wel eens een plastik zakje/bakje of een panty om doorheen te fotograferen. Als je dat gedeeltelijk voor de lens houdt of er een gat in maakt krijg je spannende effecten en contrasten tussen de vage en scherpe gedeeltes. Gebruik dan wel een lage diafragmawaarde en zoom enigszins in.

  Op internet is er genoeg info te vinden over het werken met langesluitertijd. Toch ter aanvulling een paar ervaringstips: zet de awb op bewolkt, gebruik een spotmeting en zet de noise onderdrukking in de camera vooral uit.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 159 keer bekeken

 • Groeten uit Rotterdam, beelden van een andere stad

  29 november 2016

  Mijn bedoeling is door te gaan waar ik voor de Kracht van Rotterdam mee ben begonnen, het fotograferen van mensen in een bepaalde wijk. Andere foto’s van Rotterdam dan de bekende plaatjes van de Erasmusbrug, de Markthal en het CS.

  Spontane, niet te geposeerde portretten van mensen in hun leefomgeving. Dat kan op straat zijn, maar ook in een huiskamer of op het werk. En ik wil aan de foto’s teksten toe voegen, stukjes uit het gesprek dat ik met hen had. Uitspraken over hun leven, vaak illustrerend voor bepaalde problemen in de stad waar zij mee worstelen, zoals overlast, veiligheid, huisvesting, de bevolkingssamenstelling, eenzaamheid, werkloosheid, vervuiling, verkeersproblematiek enz.

  Maar het is niet allemaal kommer en kwel te rapporteren over Rotterdam. Er zijn ook talloze vrijwilligers actief, in de zorg, in groenprojecten, de jonge creatieve ondernemers, er zijn mooie renovatie- en nieuwbouwwijken gekomen met goede speel- en sportvoorzieningen en niet de vergeten de buurtinitiatieven zoals de “huiskamers” waar voor en met elkaar gekookt wordt, gemusiceerd enz.

  Voor mij zijn die gesprekken net zo belangrijk als het portret zelf. Het straatbeeld of de directe leefomgeving, het portret en de tekst versterken elkaar. Het geheel van foto en tekst ga ik presenteren als ansichtkaart. Vandaar de titel “Groeten uit Rotterdam, een Andere Stad”.

  In mijn vorige blog was ik nog vrij optimistisch over het fotograferen van mensen op straat. Inmiddels na wat vervelende confrontaties ben ik daar wat terughoudender in geworden. Of het nu aan het jaargetijde ligt of aan de wijk? In ieder geval laat ik mij er niet door weerhouden om verder te werken aan dit nieuwe project.

  In plaats van zomaar iemand op straat aan te spreken ga ik nu meer gericht mensen uitnodigen om mee te werken aan het interview en de fotoshoot. Of een oproep op Facebook?

  Kortom wie wil?

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 348 keer bekeken

 • Mensen op straat fotograferen

  8 augustus 2016

  Voor de fotowedstrijd De Kracht van Rotterdam was het de bedoeling dat ik ook mensen ging fotograferen. Eigenlijk iets nieuws voor mij. Hoe leg je contact met een wildvreemde? En hoe krijg ik ze zover dat ze ook nog een model release formulier ondertekenen? Of ga ik stiekem mensen vastleggen? Kortom dit project was de aanleiding om eens buiten mijn comfort zone te stappen en de straat op te gaan.

  Ik wilde de mensen in Delfshaven in de context van hun woon- en leefmilieu fotograferen. Ik heb daarom gekozen om te werken met mijn 16-35 mm lens. Voor het gemak had ik mijn ISO op automatisch staan en koos ik voor een klein diafragma om alles lekker scherp in beeld te brengen. Ik heb mijn reportageflitser gebruikt om de persoon overdag net iets los te maken van de achtergrond. Soms onderbelichtte ik bewust met -1 tot -3 om zelfs overdag dramatische schaduwen te krijgen.

   

  Ik heb eigenlijk steeds om toestemming gevraagd. Het kwam eigenlijk heel weinig voor dat men niet op de foto wilde. OK, sommige mensen gingen echt poseren, maar na een gesprekje won ik toch snel vertrouwen en werd de pose meer naturel. Standaard kwam de vraag "waar is het voor?" Dan helpt het als je je verhaal klaar hebt: het is voor de Kracht voor Rotterdam, of ik ben lid van de fotoclub Rotterdam. Het maakt niet uit wat, men wil graag zoiets horen en het geeft je ook zelfvertrouwen.

  Ik kies ervoor de mensen vrij van dichtbij te fotograferen en vaak vanuit een laag standpunt en vrij frontaal. Ik wil veel in beeld hebben, een lekker zoekplaatje om naar te kijken. Lijnen, voorgrond, middenstuk en achtergrond zijn belangrijk voor de beeldopbouw. Helemaal met een groothoeklens moet je de hoeken goed in de gaten houden. Wat is essentieel voor het beeld, wat moet buiten beeld blijven en hoe zit het met de restruimte?

  Bij het fotograferen ben ik op zoek naar emotie (oogcontact, handen!), humor (posters, borden), tegenstellingen (oud-jong, dik-dun enz.) en sociale aspecten (inhoud). Oogcontact kun je ook forceren door net zolang door te klikken totdat je wordt opgemerkt.

  Als het even lukt, dan blijft het niet bij 1 of 2 foto’s van een situatie. Soms kan juist een klein fragment net op een andere foto beter in beeld staan, net een andere blik, handbeweging enz. Het mooiste is natuurlijk als je net Het moment kan pakken. Het moment dat men even zichzelf is en zich zeker niet bewust is van de fotograaf. Je kunt dit een beetje bewerkstelligen door wat open vragen te stellen. Laat ze maar lekker praten over hun leven en wacht het juiste moment af. Het is best lastig om dan niet zo mee te gaan in het verhaal, dat je vergeet om te fotograferen en HET moment toch nog mist.

  Ik ga een beetje door de knieën en schiet het portret licht van een lager standpunt. Het model komt daardoor prominenter in beeld. En misschien is deze houding wel minder intimiderend voor iemand? Let er wel op dat de neusgaten geen groot gat worden.

  Mijn ervaring is dat men blij was met de regie over hun houding. Even letten op de onderkinnen, vervorming door de groothoeklens van vooruitstekende knieën en handen. Maar ook kan het helpen om een onbevangen houding te krijgen door gewoon te vragen of wat te springen, met het haar te spelen, iets vast te houden enz. Ik vraag ook wel eens of men een houding kan herhalen.

   

  Voor het fotograferen van mensen zomaar op straat ga ik anders te werk. Vaag, scheef, onscherpte alles is hierbij toegestaan. Ik gebruik de P stand en Al servo

  Vooraf bepaal ik de compositie. Vervolgens is het rustig afwachten wie, wanneer en hoe het beeld in komt wandelen (fishing). Geduld wordt beloond.

   

  Of ik zoek oogcontact of ik probeer mij onzichtbaar op te stellen. Dat hangt een beetje af van de situatie. Wil ik echt stiekem een situatie schieten, dan stel ik mij onzichtbaar op en/of...

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 429 keer bekeken

 • Aan de slag voor de Kracht van Rotterdam

  2 augustus 2016

  Fotograferen in Delfshaven. Een boeiende wijk, ongedwongen mensen. Wat mij vooral opvalt zijn de buurtinitiatieven, de saamhorigheid en de inzet van vrijwilligers. Dat varieert van een biologisch landbouwprojecten, buurthuizen waar samen gegeten en gedaan wordt en allerlei activiteiten om de kinderen bezig te houden in de stadsparken. Ik ontmoet veel mensen tijdens mijn wandelingen door Delfshaven en heb openhartige gesprekken met hen. Van werklozen, vrijwilligers, jonge startende ondernemers, mensen met een taakstraf, kunstenaars tot beleidmakers. Ik leg hen vast met mijn supergroothoeklens, zodat ik ook de woon- , werk- of leefomgeving kan tonen. Ik word steeds weer getroffen door hun verhalen, hun verbondenheid en hun gezamenlijk doel om wat moois van de wijk te maken. Al dat praten kost heel wat tijd. Soms vergeet ik dat ik ook nog moet fotograferen. Maak niet uit, ik zou deze gesprekken niet willen missen.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 287 keer bekeken

 • Tips om uit een fotografen block te komen.

  27 juni 2016

  We zien zoveel, we willen zoveel. En altijd maar dat presteren. Fotoclubs, wedstrijden. Of is er weer een nieuwe camera of lens op de markt gekomen en worden je goede bergen belooft? Kan je echt niet zonder? Wie wordt daar nu eigenlijk het meest wijzer van? De commercie of jij? Voor een mooie foto heb je die dure camera of lens echt niet nodig. Al dat vergelijken en onrust kan ertoe leiden dat je je plezier verliest in de fotografie. We willen teveel en we vergelijken ons teveel met andere fotografen. Het gevolg is dat we onze  onbevangen kijk verliezen en de moed om te experimenteren. In ieder geval worden we er niet gelukkiger van. Likes op sociale media, nog zoiets. Helemaal niet belangrijk! Eerder werken ze je tegen, omdat het gevaar is dat je blijft hangen in je succesjes.

  ( Gewoon knippen maar. Gewoon de hele dag door. En liever de mensen die mij lief zijn, dan alleen maar wildvreemden. Tegenwoordig sta ik ook wel eens op de foto.)

  Wat kan je doen om uit een fotografen block te komen? Ten eerste doe die computer uit, stop met de dagelijkse beslommeringen en ga erop uit. Het maakt niet uit waar en wat je schiet, als je maar fotografeert. Vergeet alle regeltjes die je geleerd hebt voor een juiste compositie enz. Gewoon heerlijk knippen, het liefst licht met b.v. met een smartphone of een eenvoudige compact. Geen ballast van filters, statieven enz. Onscherp? Wat maakt het uit. Een onscherpe foto spreekt toch de fantasie veel meer aan? Fotografeer alleen wat jij leuk of mooi vindt. Ga niet naar locaties waar jij niets mee hebt. Dichtbij huis lijkt saai, maar ook daar kan je iets bijzonders ontdekken in het alledaagse. Neem de tijd om goed te kijken. Ga lekker ergens zitten, registreer bewust wat er om je heen te zien is en de foto komt dan vanzelf naar jou toe. Neem eens de tijd voor een praatje. Je zal versteld staan wat voor gesprekken er ontstaan. En natuurlijk dan een portretje schieten. Doe de camera daarom niet in een fototas. Hou hem bij de hand. De camera is een hulpmiddel ten dienste van jou en niet omgekeerd. Ga gewoon een tijdlang lang pretentieloos knippen. Niet tussentijds opladen. En kijk na weken eens wat voor pareltjes er tussen zitten! Werk ook eens een hele tijd met 1 lens en probeer alle mogelijkheden daarvan uit. Misschien is die lens wel helemaal niet geschikt voor het onderwerp. Maakt niet uit. Het kan tot hele verrassende resultaten leiden. Je kunt je ook een inschrijven voor een goede workshop (dwz een workshop waar jij wijzer van wordt en niet de zgn. docent) of een cursus. Kies dan juist iets wat nieuw voor je is. Je kunt ook eens overstappen naar een andere medium, zoals video. Maar laat vooral die sociale media  links liggen. Wie zijn die mensen die zo nodig jouw foto moeten liken? Het gaat om wat jij mooi vindt. Misschien ben jij wel veel verder met jouw denken over fotografie. Ik heb ooit iemand horen zeggen: "Na babymelk komt limonade, later een biertje en pas later komt dat eerste glaasje wijn". Smaak moet je dus ontwikkelen. En die ontwikkeling staat nooit stil, mits je maar open staat om te kijken en te leren. Zo ben ik begonnen met gearrangeerde stillevens, landschappen en nu meer bezig met de bebouwde omgeving en mensen. Van gecontroleerde naar veel meer spontane fotografie. Plak je daarom niet te snel een etiket op van natuurfotograaf of modefotograaf enz. Zoek contact met fotografen van jouw niveau die je eerlijk hun mening zeggen en verder je op weg helpen. Kijk ook eens naar de visie van andere beeldende kunstenaars. Waar zijn zij mee bezig?

  Genezen van de blokkade? Ga dan fris aan de slag met een project zoals een website, een tentoonstelling of een fotoboek. En geniet van jouw resultaten.

   

  Bij mij heeft dit allemaal geholpen. Jullie veel succes gewenst.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 361 keer bekeken

 • Mentoraat Fotobond

  8 april 2016

  Vijf sessies in Dordrecht. Mijn mentor is van de Fotobond: Jan Tito, een man met veel kennis van zowel schilders als fotografen. Heel leuk om te zien en te horen met welke voorbeelden hij steeds kwam opdagen. Heel inspirerend. Vooral de aspecten verbeelding, emotie en zeggingskracht kwamen aan bod. Aan de deelnemers werd van tevoren gevraagd na te denken over hun stijl van fotograferen en over de aspecten die zij verder wilden ontwikkelen.

  Als voorbereiding op de bijeenkomsten had ik al goed nagedacht over een onderwerp. Mijn keuze werd de stadsnatuur. Binnen dit onderwerp zijn er meerdere thema’s te verzinnen. Het groen in de stad, hoe recreëren mensen in de stad, wat betekent het voor hen, het oprukkend asfalt en woningbouw enz. Kortom heel veel thema’s binnen 1 onderwerp.

  Ik ben vrij ruim begonnen, gefotografeerd in parken en volkstuinen, een zwaan op een nest  van afval enz.. Gezien de tijd moest ik mij wel beperken. Uiteindelijk heb ik gekozen om de plannen voor de aanleg van een snelweg door het Lage Bergse bos te beeld te brengen. Niet als protest, dat heeft toch geen zin. Meer de zorg over wat er aan moois verloren dreigt te gaan.

  Ik ben met speelgoedautootjes aan de slag gegaan in het bos, aardewerk beeldjes van konijn in bomen gezet, tot verbazing van de wandelaars en mountainbikers. Veel gewerkt met collages en meervoudige belichting om contrasten in 1 beeld te vangen. Maar het werd niet echt wat ik wilde. Ik vond het te gemaakt. Ik was mijn verhaal te geforceerd aan het vertellen. Uiteindelijk ben ik gekomen tot een impressionistische vertaling van het bos. Mijn beleving, mijn gevoel bij de Rotterdamse wildernis.

   

  Nu het project is afgerond, maak ik de balans op: welke foto’s zijn het best gelukt en waarom en wat heb ik geleerd?

  1. Beperk jezelf. Fotografeer met regelmaat meerdere situaties of onderwerpen, maar kies slechts 1 thema. Probeer daar zo alle kanten van te ontdekken en in kaart te brengen. Het grote probleem hierbij is, wanneer stop je, wanneer is het genoeg?
  2. Maak het verhaal niet te af. Soms vertel je met 1 of 2 foto’s al het hele verhaal. Laat wat te raden over voor de kijker. Misschien kan je hem wel een beetje sturen door een pakkende titel te gebruiken.
  3. Hou het simpel, maak het niet te complex. Stel grenzen ook aan je bewerkingen.
  4. Neem eens een schilder of een kunstenaar die 3 dimensionaal werkt als voorbeeld. Niet om na te apen, maar als inspiratie.
  5. Overdrijf, speel met kleuren, surrealisme, symboliek en humor zijn aspecten die een rol kunnen spelen. Allemaal vormelementen en tools die je kunt inzetten om je verhaal beter te vertellen
  6. Vergeet vooral je eigen beleving bij het onderwerp niet. Wat is mooier als je jouw emotie bij het onderwerp kunt overdragen?

   

  Zie ook mijn blog Rotterdams groen

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 465 keer bekeken

 • Meer blogs >>