Deze meer documentaire projecten laten een andere kant zien van Rotterdam. 
Niet de architectuur maar de mensen. Soms registrerend, meestal met een creatieve draai.